Public Relations

Bir markanın ihtiyacı olan tüm iletişim hizmetleri; marka ve itibar yönetiminden pazarlama ve lider iletişimine, kriz iletişimi ve medya ilişkilerinden, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine dek tüm kalemler Manifesto’nun çatısı altında stratejik planlama perspektifi ile gerçekleştirilirken, genç ve yaratıcı kadrosunun alışılmışın dışında çözümleri ile de farklılık yaratılır.
Geldiğimiz noktada, finans, enerji, petrol, otomotiv, inşaat, telekomünikasyon, perakende ve turizm sektörlerindeki müşterilerimize ulusal ve uluslararası projelerde güçlü destekler sağlarken, tüm medya grupları ile de sağlam ilişkiler sürdürüyor, geniş iş ağımız ile ülkemize faydalı işbirlikleri geliştiriyoruz.

1


İtibar Yönetimi
Şirketlerin topluma lanse edilmesinde en önemli araçlardan biri olan itibar yönetimi, firmaların sektör imajı kazanabilmesi ve edinmiş oldukları statüyü bozabilecek olumsuzluklardan kaçınmasını kapsar.
2

Marka Yönetimi
Markalaşma sürecinde bulunan firmaların veya hali hazırda marka olan şirketlerin kazanmış oldukları bu konumu daha etkili hale getirme ve küresel boyutta çalışmalar yapabilmelerini sağlama amaçlanır.

3

Pazarlama İletişimi
Sunulan bir hizmetin veya ürünün kalitesini, tüketici gözünde artırmayı hedefleyen bir iletişim biçimidir. Aynı zamanda pazarlayıcı ve alıcı arasındaki bağlantının güçlü ve verimli olmasını sağlar.

4

Medya İletişimi
Şirketin ve şirket faaliyetlerinin lansmanı için yapılabilecek yöntemlerin medya aracılığı ile hedeflenen kişi ve kurumlara aktarılması.

5

Lider İletişimi
Yönetici sıfatında bulunan kişi ve departmanların, örnek olabilecek bir etkinlikte bulunup prezantasyon yapabilecekleri iletişim birimi.

6

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İnsanlık ve sosyal sorumluluk gereği kurum ve kuruluşların belirli konularda eğilim göstermeleri ve incelikli tavır sergilemeleridir. Edinilen sorumluluk tüm kurumu kapsar nitelikte olup taviz verilemeyecek hususlar içerir.

7

Konu Yönetimi
Şirketin statüsünü ve kazanımlarını olumsuz etkileyebilecek durumların ve aksiyomların önceden tespit edilmesi işlemidir. Kriz ihtimalini ortadan kaldırabilmek adına sunulan iletişim biçimidir.

8

Kriz İletişimi
Olası bir kriz anında şirketi maksimum düzeyde korumak ve krizin etkilerinden mümkün mertebe kaçınmak için yapılan işlemler bütünüdür. Ayrıca krizin en kısa sürede, en az etkiyle atlatılması konusunda yapılan iletişimdir.

9

Sponsorluk İletişimi
İş ortaklığı ve iş bağlantıları güçlendirme; toplum ve hedef kitle karşısında üst düzey bir değer oluşturabilme adına yürütülen iletişim türüdür. Tanıtım ve statü kazanımları ile de önemli hedefleri amaçlar.

This web page was started with Mobirise themes